Soner

Přihlášení

Přihlašovací formulář

Přihlášení do redakčního systému Vašeho webu provedete skrze formulář nacházející se na adrese http://www.vasedomena.pripona/wp-admin. ( pomůcka - wp dle užitého redakčního systému WordPress )

• Tyto informace Vám budou zároveň se samotnými přihlašovacími údaji během procesu spouštění webu odeslány na Váš e-mail.

Vyplněním uživatelského jména (nebo s ním spojeného emailu), hesla a potvrzením stiskem tlačítka "Přihlásit se" vstupujete do prostředí správy webu.

Před přihlášením můžete využít možnosti trvalého přihlášení zaškrtnutím políčka "Pamatovat si mě".

Z bezpečnostního hlediska Vám dlouhodobé využívání této možnosti (obzvláště pak na zařízeních s více uživateli) nemohu doporučit.

Ztráta hesla

V případě ztráty hesla můžete využít odkaz pod formulářem "Zapomněli jste heslo?", jež Vás přesměruje na formulář, umožňující zaslání nového automaticky generovaného hesla (vyplněním pole "Uživatelské jméno nebo email" a stiskem tlačítka "Získat nové heslo"), které Vám obvykle do několika málo minut dorazí na e-mailovou adresu spojenou s účtem.

Ve spodní části stránky můžete využít i návratu na webovou stránku "<- Zpět: Název webu".


Prostředí

Horní horizontální nabídka

Horní horizontální nabídka umožňuje přístup na živý náhled webu (skrze odkaz s názvem a ikonou domku), funkci "Soner podpora" (nabízí přímý kontakt se zprostředkovatelem webu a další šikovné funkce usnadňující Vaši práci)  a v neposlední řadě rolovací nabídka s přístupem k editaci profilu uživatele a možností odhlášení.

Levá vertikální nabídka

Levá vertikální nabídka obsahuje soubor záložek jednotlivých funkcí zahrnující i editaci obsahu webu.

• Obsah levé vertikální nabídky se odvíjí od udělených uživatelských oprávnění.

Nástěnka

Po přihlášení je uživatel přesměrován na tzv."Nástěnku" (tj. uživatelsky přizpůsobitelná stránka, zobrazující informace a statistiky týkající se webu, popřípadě redakčního systému). Obsah nástěnky přizpůsobíte za pomoci nabídky "Nastavení zobrazených informací", nacházející se v pravém horním rohu. Jednoduchým zaškrtnutím políček u vybraných typů obsahu zvolíte, které tabulky budou nadále na nástěnce zobrazeny. Pořadí a uspořádání jednotlivých tabulek můžete měnit jednoduchým systémem "Drag and Drop", tj. podržením, přetažením a upuštením na zvoleném místě.

• Tabulky se vždy přizpůsobují mřížce.


Mediální soubory

Obecně

• Obrázky je před použitím zapotřebí nahrát na webový hosting.

Mediální obsah je zásadní pro moderní web. Pro vstup do knihovny médií, využijeme levé vertikální nabídky, konkrétně záložku "Média". Po kliknutí se zobrazí seznam náhledů nahraných souborů, u každého pak můžete dalším kliknutím přejít na kartu s podrobnostmi.

Karta s podrobnostmi

toto okno nabízí uživateli v levé části celkový náhled souboru a v části pravé nabídku pro základní editaci. Touto cestou je možné Souboru přiřadit informativní texty a zároveň je stiskem tlačítka "Smazat" v pravé dolní části karty odstranit knihovny.

• Vždy je praktické vyplnit pole "Titulek" a "Alternativní text".

• Text za popiskem URL značí přesné umístění obrázku na hostingu.

Nahrání mediálního obsahu

Do nabídky "Nahrát soubor" můžeme přejít dvojí cestou. Buď využijeme levé vertikální nabídky, kde se nám po prokliku záložky "Média" nabídla pod "Knihovna médií" i volba "Nahrát soubor", nebo využijeme tlačítka v levé horní části knihovny médií. Obě tyto varianty odkazují na stejnou funkci, pouze v případě využití tlačítka se pole výběru souborů z PC zobrazí přímo nad knihovnou médií.

Pole výběru souborů

Pole výběru souborů poznáte podle přerušované šedé kontury.. Samotný výběr souborů z PC můžete provést hned dvěma způsoby. Systémem "Drag and Drop" ( tzn. jednoduchým přetažením ze složky do zvýrazněné oblastí ), nebo po kliknutí na tlačítko "Vybrat soubory". Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno s adresářovou strukturou PC kde soubor vyhledáte, označíte a svůj výběr potvrdíte "Otevřít". Po zvolení souborů se zobrazí knihovna médií a v ní bloky se stavovou lištou indikující stav nahrávání. Úplné nahrání poznáte tak, že se ve vzniklém bloku zobrazí náhled a stavová lišta zmizí.

Lišta knihovny médií

Horní část knihovny médií nabízí krom výše zmíněného tlačítka "Nahrát soubor" i lištu ( bílá ), která umožňuje prvními dvěma tlačítky  změnit režim zobrazení souborů, první rolovací nabídkou vytřídit obsah dle typu ( obrázky, videa, audio ), druhou rolovací nabídkou vytřídit obsah dle data nahrání a v neposlední řadě hromadné mazání obsahu stisknutím "Hromadné úpravy" ( obrázky označíte a smažete potvrzením "Smazat zvolené položky" na téže liště. Samozřejmostí je i vyhledávání dle názvu.


Stránky

Pro vstup do editace stránek, využijeme levé vertikální nabídky, konkrétně záložku "Stránky". Po kliknutí se zobrazí seznam vytvořených stránek, po kliknutí na zvolenou stránku přecházíme do editoru.

Vytvoření nové stránky

V případě editace již hotového webu ( pokud si zákazník vše neplní sám ) doporučuji vytváření stránek konzultovat se zřizovatelem (v rámci optimalizace obsahu webu ). Možnost zařazení stránky do menu závisí na udělených oprávněních. V případě, že toto oprávnění nemáte, nebo si nevíte s tímto úkonem rady obraťte se prosím na podporu.

K vytvoření stránky vede dvojí cesta. První možností je využití volby "Vytvořit stránku", která se v levé vertikální nabídce zobrazí po rozkliknutí záložky "Stránky" a druhou možností je využití tlačítka "Vytvořit stránku" v levé horní části nad seznamem vytvořených stránek, který se totožně jako u první možnosti zobrazuje po rozkliknutí záložky "Stránky". Kliknutím na každou z těchto dvou voleb přecházíte do editace stránky.

Editace stránky

Základními prvky nutnými pro editaci jsou: pole názvu stránky ( v horní části pod nápisem "Upravit stránku" ), pod ním se nacházející editor obsahu stránky a na pravé straně pak panel Publikovat.

Pole nadpisu

Pole nadpisu určuje samotný název stránky zobrazený v seznamu stránek a v závislosti na nastavení webu se od něho může odvíjet i doména podstránky. Ačkoli se zpravidla jedná o výchozí nastavení, není nutné, aby byla stránka pod tímto názvem zobrazena i v menu.

Editor obsahu

Úprava textového obsahu stránky probíhá totožně, jako u běžných textových editorů, jen s výjimkou nastavení velikosti písma, která se provádí za pomoci rolovací nabídky ( s výchozí hodnotou "Odstavec" ) v levé horní části panelu funkcí editoru ( šedý panel nad bílým polem pro obsah) a jeho hodnoty nejsou ( na rozdíl od normálu ) číselné.

Vložení mediálního obsahu

Mediální obsah ( většinou obrázek ) vložíme pomocí tlačítka "Mediální soubory" nad výše zmíněným panelem funkcí editoru.  Po kliknutí se zobrazí karta knihovny médií, kde jednoduchým kliknutím vybereme soubory pro vložení a svou volbu potvrdíme stiskem tlačítka "Vložit do stránky" v levém dolním rohu karty. Obrázek je vložen vždy tam, kde se při poslední úpravě nachází kurzor.

Obrázky jsou do stránky vloženy ve velikosti náhledu ( tj. 150x150px ). Pokud chcete zvolit jinou velikost, učiňte tak při výběru souborů v pravé části karty. Po kliknutí na soubor se zde zobrazí náhled soboru a nejnižším parametrem pod tímto náhledem je "Velikost".

Je možné že bude nutné pro nalezení parametru "Velikost" v nabídce rolovat.

Publikování a aktualizace úprav

Vytvoření či úprava stránky je vždy nutná potvrdit. K tomu slouží panel "Publikovat" na pravé straně. Pokud chcete výslednou podobu zkontrolovat dříve než ji uveřejníte, můžete využít tlačítka "Zobrazit náhled". Pod ním se v panelu nachází základní informace o stránce a ve spodní části zásadní tlačítko "Publikovat"/"Aktualizovat". Tímto tlačítkem své úpravy potvrzujete a stávají se tak veřejnými.


Příspěvky

Obecně

Příspěvkem, jak sám název napovídá rozumíme zjednodušenou formu obsahu webu, která se zpravidla týká určitého sezónního/ přechodného stavu, či informuje o novinkách. Je možno ho chápat jako novinový článek a stejně jako ten, i příspěvky se dělí do rubrik. Nebývají ve výchozím stavu zařazovány přímo do hlavní nabídky, ale je možné je vyhledat v archivech příspěvků ( tříděno dle rubrik, časového horizontu, či autora ). V neposlední řadě by měli pro ilustraci obsahovat i náhledový obrázek.

Vytvoření příspěvku

K vytvoření příspěvku vede opět dvojí cesta. První možností je využití volby "Vytvořit příspěvek", která se v levé vertikální nabídce zobrazí po rozkliknutí záložky "Příspěvky" a druhou možností je využití tlačítka "Vytvořit příspěvek" v levé horní části nad seznamem vytvořených příspěvků, který se totožně jako u první možnosti zobrazuje po rozkliknutí záložky "Příspěvky".

Editace příspěvku

Editace příspěvku probíhá obdobně jako u stránky viz. oddíl Stránky, s níže popsanými rozdíly.

Zařazení do rubriky

Proto, aby bylo možné příspěvky správně třídit, musíme je zařadit do rubriky. Zařazení probíhá jednoduchým zaškrtnutím rubriky ( či více ) v panelu "Rubriky" nacházejícím se na pravé straně pod panelem "Publikovat".

Náhledový obrázek

Náhledový obrázek příspěvku přiřadíme v panelu "Náhledový obrázek" nacházejícím se opět na pravé straně pod výše zmíněnými panely. Přiřazení provedeme kliknutím na odkaz "Zvolit náhledový obrázek", zvolením obrázku a potvrzením tlačítkem "Zvolit náhledový obrázek" v pravém dolním rohu karty.

Vkládáním mediálního obsahu

viz. Stránky


Tabulky

Návod na tabulky pro Vás právě připravujeme